Реклами и фотосесии

Един от най-важните детайли в рекламата и фотосесиите е осветлението. Силната зависимост на грима, правилното скулптиране и играта на светлина играят огромна роля.

Още фотосесии

Chicco baby products

Последни реклами