Общи условия за онлайн магазин – tittasilkyskills.com

ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия за ползване на tittasilkyskills.com, в качеството ви на посетител, потребител на този сайт и (или) клиент (наричан за краткост Потребител по-нататък).
С помощта на сайта tittasilkyskills.com и посредством него, извършваме търговска дейност и предоставяме на Потребителя цялата налична информация за продуктите и услугите в него, както и възможности за направа на поръчки по електронен път и доставка на предлаганите продукти и услуги. Сайтът предоставя и персонализирана информация (защитена посредством парола) на Потребителите, които са се регистрирали. Регистрираният потребител има достъп до информацията, която е въвел в процеса на регистрация и може да я променя.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

Юридическо лице: ТИТИРИТАС ЕООД

Седалище, адрес на управление и търговски адрес: София, ж.к. Младост 2, бл.208 вх.3

ЕИК номер: 205252473

ДДС номер: BG205252473

Телефон за контакт: +359 887203528

Електронна поща: shop@tittasilkyskills.com

tittasilkyskills.com е юридическо лице, извършва дейност, предлага стоки и услуги на територията и в съответствие със законите на Република България. Обслужването на поръчки от други страни, както и доставки извън рамките на България може да бъде отказано, ако това по някакъв начин противоречи на Българските и/или на съответната държава закони.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН tittasilkyskills.com

Ползването на сайта и услугите на tittasilkyskills.com, предоставяни чрез него под каквато и да е форма означава, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия за ползване и ги е приел!

Потребителят е длъжен да преустанови ползването на този електронен магазин, при несъгласие с общите условия.

При ползването на този електронен магазин, Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия, постановени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори те да не са изрично упоменати в настоящите условия.

tittasilkyskills.com, предоставя възможност на потребителя да се запознае с настоящите общи условия и не носи отговорност, ако потребителят не го направи.

tittasilkyskills.com си запазва правото да променя общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на адреса на електронния магазин:

• tittasilkyskills.com

Електронният магазин, неговото съдържание, включително материали, публикувани на електронен адрес tittasilkyskills.com са обекти на интелектуална собственост и съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Разпоредбите на ЕС се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

Електронният магазин съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Съдържанието на сайта tittasilkyskills.com не може да се използва, копира и разпространява без изричното съгласие на автора му.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

Вашият достъп до tittasilkyskills.com и съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост.

Конфиденциалност на данните

Екипът ни се задължава да гарантира конфиденциалност на данните, декларирайки, че използва данните на потребителите на сайта (tittasilkyskills.com) и клиентите на компанията, които могат да се определят като лична информация за тях, в съответствие със ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Личните данни се ползват от компанията за целта, за която са предназначени: установяване на контакт и комуникация с клиента във връзка с дейността за обработка на поръчки, доставки и плащане и издаване на документи – фактури, гаранционни карти и протоколи.

Цени

Обявените на сайта цени са в български лева с включен ДДС за единица стока.

Цените на продуктите не включват стойността на разходите за доставка, наложен платеж, когато има такива и не е посочено изрично друго. Разходите, свързани с доставката са посочени в „Доставка”. Цените на продуктите не включват таксите и комисионните, на банките и (или) операторите на електронния разплащания с карти и банкови преводи.
tittasilkyskills.com може да променя цените по всяко време без да дължи предизвестие. В случай на промяна в цените по време на обработка на потвърдена от служител на tittasilkyskills.com поръчка, Потребителят заплаща цената на която е поръчал. tittasilkyskills.com, издава финансово счетоводни документи за всяка реализирана поръчка в съответствие с българското законодателство, както и гаранционни документи, когато продуктите имат гаранция.

Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.Вашият потребителски профил може да бъде изтрит от системата на tittasilkyskills.com заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.

Поръчки

Изпълнението на поръчката започва от момента на постъпване на поръчката. Ако поръчката е направена преди 16:00 часа в деня на закупуването, тя ще бъде обработена на същия ден. Ако поръчката е изпратена след 16:00 часа или в неработен за tittasilkyskills.com ден, извън работно време, то изпълнението й ще започне на следващия работен ден или в началото на следващата работна седмица.

Срокът за доставка на поръчаните стоки/услуги е 3 работни дни от датата на плащане, в случай, че стоката/услугата е в наличност, ако желаната стока не е налична и/или е с други, изрично упоменати срокове за доставка, то потребителят ще бъде уведомен при постъпване на поръчката за срока на възможната доставка.

tittasilkyskills.com се задължава да подготви и опакова стоките поръчани от Потребителя във вид подходящ за транспортиране с куриерска услуга и с нужните за целта документи. Потребителят има право да поиска съдействие от tittasilkyskills.com за установяване статуса на пратката по време на транспорта от куриера.

Потребителят получава пратката от куриер на посочения от него адрес или в най-близкия офис на куриера. Освен от товарителницата на куриера и фактура, стоката може да се придружава от други документи (касова бележка, гаранционна карта, приемо-предавателен протокол). Потребителят трябва да провери целостта на пратката и при видими белези за повреда, нарушаване целостта на опаковката или други проблеми, да изиска протокол за проблем с пратката, подписан от куриера.

Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

Отказ от получаване на пратка

Съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителя (ЗЗП), и в съответствие с него Потребителят има право да се откаже от договора и да върне стоката в рамките на 14 дни без да дължи неустойки и обезщетения, считано от момента на получаване на стоката, който се установява по документите на куриерската компания, чиито услуги са ползвани за извършване на доставката и/или посредством приемо-предавателен протокол или друг счетоводен документ.

В случай на отказ от договор стоката се връща във вида, в който е получена.

  • Стоката (стоките) не трябва да бъдат с нарушена цялост, работоспособност или външен вид, по тях не трябва да има видими драскотини и следи от употреба. 
  • Опаковката (опаковките) трябва да бъдат във вида, в който са получени – с не нараушена цялост, да не липсват опаковки и елементи от тях, документация (включително на електронни носители) и елементи от окомплектовката на продукта. 
  • Да не са отстранявани или с нарушена цялост стикери (включително лицензионни и гаранционни) и предпазни фолиа поставени от производителя върху продукта, съпътстващите го аксесоари и опаковки.
  •  Да не са правени промени нарушаващи правилното функциониране на продукта. При стоки с опаковка разрушим тип (тип блистер, но не само), която не може да бъде върната в първоначалното си състояние, опаковката не трябва да бъде отваряна.

В случаите, когато Потребителят е упражнил правото си по чл.55 от ЗЗП и в съответствие с него, tittasilkyskills.com се задължава да възстанови заплатената стойност на стоките не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, съгласно ЗЗП чл. 54.

  • Потребителят има право да откаже да приеме доставка на поръчана стока, без да дължи обезщетение за това в следните случаи:Цената на стоката е различна от договорената в поръчката;
  • По вина на tittasilkyskills.com е извършена доставка на различен от поръчания продукт;
  • Стоката е повредена в следствие на транспортирането. В този случай клиентът е длъжен да поиска издаване на констативен протокол от куриера, който удостоверява нанесените щети и да уведоми за това представител tittasilkyskills.com;
  • tittasilkyskills.com има право да откаже изпълнените на поръчка без да дължи за това неустойки и обезщетения в следните случаи:Потребителят е посочил непълна, невярна, неточна, безсмислена, подвеждаща информация за телефон, адрес или лични данни, които не позволяват да се установи връзка с него, да бъде изпълнена доставка или да бъдат издадени счетоводни документи. В такъв случай tittasilkyskills.com не е задължен да уведоми Потребителя за отказа си да изпълни поръчка;
  • При липса или изчерпване на наличностите на определен продукт и невъзможност той да бъде доставен в разумни срокове. В този случай tittasilkyskills.com се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане;
  • При установяване на проблем с точността, верността и коректността на информацията за продукта , на базата на която е направена поръчката, независимо от причината, поради която е допуснато това несъответствие. В този случай tittasilkyskills.com се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане.

Инструкции за безопасност

Преди употребата на всеки един артикул, Потребителят е длъжен да се запознае с приложените към продукта специфични условия за безопасна работа на продукта. При неспазването им tittasilkyskills.com не поема отговорност за причинени щети и нарушена гаранция поради неправилна експлоатация на закупен от електронния магазин продукт

Гаранция

Гаранцията е валидна при спазването на условията за експлоатация на съответната стока и не включва проблеми, предизвикани умишлено и/или по вина на потребителя на съответния продукт.

Гаранцията на стоките и услугите, предлагани от електронния магазин на tittasilkyskills.com е в съответствие с гаранционните срокове, предоставяни от производителите на стоките.

Рекламация

Потребителят има право на рекламации. Рекламации за закупени от tittasilkyskills.com продукти се приемат, ако са направени своевременно, като компанията се ангажира с вписването им в регистър на рекламации, според член 127, ал.2 от ЗЗП.

Потребителят има право да поиска допълнителна информация за продуктите и услугите на tittasilkyskills.com. Информация за компанията и данни за кореспонденция с нея са предоставени, съответно на сайта,можете да пишете на shop@tittasilkyskills.com или да се обадите на +359887203528.